Ερώτηση: Στην άδεια κυκλοφορίας φορτηγού που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:

 • 1) «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας».
  2) «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 90 km/h».
  3) «Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 90 km/h».

Ερώτηση: Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:

 • 1) Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
  2) Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
  3) Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η διέλευση στα φορτηγά.
  2) Απαγορεύεται η διέλευση στα ρυμουλκά οχήματα.
  3) Απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος φορτηγού (με υπερκατασκευή με κλιματισμό) για εθνικές μεταφορές είναι:

 • 1) 2,50 m.
  2) 2,55 m.
  3) 2,60 m.

Ερώτηση: Ένα φορτωμένο φορτηγό αυτοκίνητο όταν διασχίζει μία επικίνδυνη στροφή, κινδυνεύει κυρίως:

 • 1) Να χάσει την ισορροπία του και το φορτίο του να αποσυνδεθεί, διότι το κέντρο βάρους του φορτηγού βρίσκεται αρκετά ψηλά.
  2) Το αμάξωμα μπορεί να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεύει με το τράνταγμα να χάσει την ισορροπία του ή να καταστραφεί.
  3) Να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα παρασυρόμενο από το βάρος του.

Ερώτηση: Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:

 • 1) Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος και κατά το δυνατόν στο πλάι.
  2) Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος, ούτε στο πλάι.
  3) Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.

Ερώτηση: Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τα 9.500 kg, είναι:

 • 1) 25.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Ποια αιτία προκαλεί την υπερθέρμανση του κινητήρα:

 • 1) Η κακή λειτουργία του θερμοστάτη.
  2) Η αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας.
  3) Η υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση: Κάποιος σας προσπερνά και παρατηρείτε να δημιουργούνται συνθήκες προκλήσεως τροχαίου ατυχήματος με όχημα που κινείται στο αντίθετο ρεύμα. Θα πρέπει να:

 • 1) Μειώσετε ταχύτητα, έτσι ώστε το όχημα που σας προσπερνά να εισέλθει μπροστά από εσάς.
  2) Αυξήσετε ταχύτητα έτσι ώστε το όχημα που σας προσπερνά να κινηθεί πίσω σας.
  3) Αυξήσετε ταχύτητα και να κορνάρετε για να προειδοποιήσετε τους άλλους οδηγούς.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:


 • 1) Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
  2) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
  3) Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.