Ερώτηση: Όταν τα καυσαέρια του πετρελαιοκινητήρα είναι πολύ μαύρα, ποια είναι η πιθανή αιτία:

 • 1) Η χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
  2) Η χαμηλή πίεση των κυλίνδρων.
  3) Η ελαττωματική παροχή της αντλίας εγχύσεως.

Ερώτηση: Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τα 9.500 kg, είναι:

 • 1) 25.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Ο πάγος:


 • 1) Συνήθως έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο δρόμο.
  2) Σχηματίζεται κυρίως σε ορεινές περιοχές, σε γέφυρες και κοντά σε ρεύματα νερού.
  3) Σχηματίζεται κυρίως τις ημέρες που έχει ομίχλη.

Ερώτηση: Στο βουνό, στις απότομες στροφές:


 • 1) Κινείσθε στο ρεύμα κυκλοφορίας σας, όσο γίνεται πιο δεξιά.
  2) Κορνάρετε πάντοτε.

Ερώτηση: Σε ένα ελαστικό που φέρει ως ένδειξη 12.00 R 20 154/149 L, η ένδειξη 149 σημαίνει:

 • 1) Τη μέγιστη ταχύτητα στην οποία το ελαστικό μπορεί να αντέξει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
  2) Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέχει το ελαστικό όταν είναι μονό.
  3) Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο, το οποίο μπορεί να αντέξει το ελαστικό, όταν ο τροχός φέρει διπλά ελαστικά.

Ερώτηση: Πώς θα ενεργήσετε στην περίπτωση αυτή:


 • 1) Θα προχωρήσετε μέχρι τη γραμμή διακοπής πορείας, θα σταματήσετε και αφού ελέγξετε ότι δεν έρχονται σε κάθετη με σας πορεία άλλα οχήματα στα οποία πρέπει να παραχωρήσετε προτεραιότητα, θα προχωρήσετε.
  2) Θα προχωρήσετε μέχρι το ύψος της πινακίδας STOP, θα σταματήσετε εκεί και θα παραχωρήσετε προτεραιότητα στα οχήματα που βλέπετε ότι κινούνται σε κάθετη με σας πορεία. Όταν δεν βλέπετε να έρχονται άλλα οχήματα, θα διασχίσετε τη διασταύρωση.

Ερώτηση: Σε αυτήν την κατάσταση, εάν μια οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:


 • 1) Το φορτηγό υποχωρεί.
  2) Το αυτοκίνητο που ρυμουλκεί το τροχόσπιτο υποχωρεί.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός απλού άξονα μη διευθυντήριου και μη κινητήριου σε ένα φορτηγό για εθνικές μεταφορές είναι:

 • 1) 10.000 kg.
  2) 11.500 kg.
  3) 13.000 kg.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Απαγορεύεται η διέλευση στα φορτηγά.
  2) Απαγορεύεται η διέλευση στα ρυμουλκά οχήματα.
  3) Απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση: Σε οδούς μεγάλης κλίσεως, που η διέλευση δύο αντίθετα ερχομένων φορτηγών είναι αδύνατη ή δυσχερής, ποιος οδηγός είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει προτεραιότητα:

 • 1) Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην κατωφέρεια.
  2) Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην ανωφέρεια.