Ερώτηση: Κάθε πότε πρέπει ο οδηγός να ελέγχει την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα:

 • 1) Πριν ξεκινήσει για μεγάλη διαδρομή.
  2) Καθημερινά.
  3) Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία της πιέσεως του λαδιού.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
  2) Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
  3) Γενικά, όρια ταχύτητας.

Ερώτηση: Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:

 • 1) Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.
  2) Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
  3) Πάντοτε, γιατί σε περίπτωση πεδήσεως το όχημα παρεκκλίνει της οδού.

Ερώτηση: Ποια είναι η λειτουργία του βοηθητικού άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:

 • 1) Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.
  2) Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
  3) Λαμβάνει την κίνηση από τον πρωτεύοντα άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τη νομοθεσία το ωφέλιμο φορτίο του λεωφορείου προκύπτει από:

 • 1) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όταν αφαιρέσομε το απόβαρο.
  2) Το άθροισμα του απόβαρου και του φορτίου.
  3) Το μικτό φορτίο, όταν αφαιρέσομε το φορτίο.

Ερώτηση: Κατά την κυκλοφορία, η χρήση των φώτων ομίχλης:

 • 1) Δεν επιτρέπεται στα τούνελ.
  2) Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση πυκνής ομίχλης τόσο στα αστικά κέντρα όσο και εκτός αυτών.
  3) Είναι υποχρεωτική ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν προσπερνάτε στρατιωτική φάλαγγα.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 16.000 kg.
  2) 18.000 kg.
  3) 19.000 kg.

Ερώτηση: Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:

 • 1) Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.
  2) Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
  3) Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
  2) Οδός προτεραιότητας.
  3) Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση: Οι ζώνες ασφαλείας για τους επιβάτες είναι υποχρεωτικές:

 • 1) Στα λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
  2) Στα τουριστικά λεωφορεία.
  3) Στα σχολικά λεωφορεία.